В Университета за национално и световно стопанство в София бе открит тридневен младежки икономически форум на тема „Перспективи и предизвикателства пред висшето образование 30 години след началото на прехода“.

Гост на форума беше министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предаде БНР.

Той направи преглед на мащабните трансформации в българското общество след демократичните промени и в системата на висшето образование в частност:

„Висшето образование се масовизира. Беше регламентиран краен модел на академично самоуправление. Той доведе до автономия, но и до раздалечаване на държавата от държавните вузове и БАН, което не е желателно“.

Като проблем в системата на висшето образование Вълчев открои ученето само заради получаването на диплома:

„Увеличихме нерационалното търсене на висше образование – заради самата диплома, а не заради знание и умение.

Нерационалното търсене избуя в социалните, в стопанските, в правните науки“.

Просветният министър обърна внимание на разминаването между нуждите на пазара на труда у нас и това, което предоставя за него като кадри българското образование.

„През следващите години ще бъдем изправени пред повсеместен недостиг на специалисти във всички сектори.

Възрастовата ни структура е такава, че при нормално възрастово разпределение след 10 години трябва да се пенсионират 25% от хората, при нас ще се пенсионират 40% от хората.

Младите хора, които ще навлизат на пазара на труда, ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще излизат“, каза още Красимир Вълчев