Министерството на извънредните ситуации представя Книга на учителя за обучение при бедствия и аварии, която е резултат от е резултат от съвместен проект на МИС, МОН и Програмата за развитие на ООН “Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България”.
Книгата за учителя съдържа методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии и е предназначена за трите етапа на образование – начален, прогимназиален и гимназиален. Методологията включва разработки на нови, интерактивни и интеграционни методи на обучение, чиято цел е да повишат привлекателността и качеството на учебния процес и да повишат интереса на учениците. В материалите е акцентирано върху засилване на практическата приложимост на обучението.
Книгата на учителя ще бъде представена на съвместна пресконференция на вицепремиера и министър на извънредните ситуации Емел Етем, Лене Ясперсен, зам.-постоянния представител на ПРООН в България и зам.-министъра на образованието и науката Кирчо Атанасов.
С това събитие МИС отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия./БЛИЦ