Акция по почистване района около читалище „Светлина” и възстановяване на музейната експозиция, представяща историята на селището, бита и поминъка на населението организира и проведе НПО „Младите за Безмер” в ямболското село Безмер.
Идеята се осъществи под мотото „Да живеем на чисто, да съхраним традициите!”. Инициативата е организирана във връзка с Международния ден на младежта - 12 август. Съорганизатори на проявата са Държавната агенция за младежта и спорта в лицето на регионалния координатор Ваня Георгиева и настоятелството на Читалище „Светлина” с. Безмер.
Вече установена практика е партньорството между младежките общности на територията на община „Тунджа”, организирането и провеждането на съвместни кампании и инициативи. В тази връзка в акцията на младите хора от село Безмер се включиха и членове на Сдружение с нестопанска цел Младежки клуб „Кибела” с. Кабиле. Съвместните усилия на участниците възстановиха облика на района около сградата на читалището в с. Безмер и музейната експозиция, представяща духа и традициите на безмерци. Инициативността на младите хора провокира дарителски жестове от страна на населението на с. Безмер, благодарение на което е обновена краеведската сбирка. Експонатите са предоставени от възрастните хора с желанието да бъдат съхранени за следващите поколения. Тъкачен стан от края на деветнадесети и началото на двадесети век, традиционни носии и елементи от бита на безмерци са дарени на читалището. Почистено и освежено е помещението на музейната сбирка, ремонтирани и възстановени са експозиционните витрини.

По покана на младите хора в инициативата се включиха кметът на Община „Тунджа” Георги Георгиев, председателят на Общински съвет „Тунджа” Кирчо Карагьозов, председателят на постоянната комисия с ресор образование и младежки дейности при Общински съвет „Тунджа” Станчо Ставрев и Йордан Колев - сътрудник на депутата от Европейския парламент Кристиан Вигенин. Регионалният координатор на ДАМС Ваня Георгиева подчерта, че инициативата на младежите от Безмер притежава потенциала да бъде доразвита в успешна и устойчива практика, посредством разработването и реализацията на проект с външно финансиране. Тя припомни, че подобен опит вече има НПО „Младежта – европейското бъдеще на с. Веселиново”и насърчи партньорството и сътрудничеството в тази посока. В разговора с младите хора кметът Георги Георгиев за пореден път заяви категоричната подкрепа на общината към инициирането и осъществяването на подобни прояви с изключителна обществена значимост, провокирани и реализирани с прякото участие на местните общности.
На 08.08.2008 г. НПО „Младите за Безмер”, заедно с представители на други 6 младежки организации, участва в обучения на тема „Младежко лидерство” и „Работа в екип”, които се проведоха в етнографски комплекс „Акбунарска къща” с. Генерал Инзово. На 12.08.2008 г. отново във връзка с Международния ден на младежта в с. Веселиново ще се проведе среща на младежки организации от община „Тунджа”, а в Генерал Инзово ще бъде учредена нова НПО.  /БЛИЦ