Завърши Четвъртата стажантска програма за млади роми към Народното събрание, съвместна инициатива на института “Отворено общество”, програмата “Рома”, Националният демократически институт на САЩ (НДИ) и Клуба на завършилите стажантската програма за млади роми към Народното събрание.
На заключителна церемония Цецка Цачева, председател на 41-то НС,&nbsp;поздрави младите роми и подчерта голямата отговорност, с която са натоварени &ndash; да бъдат мост между своята общност и обществото. Тя акцентира върху възможността, която българския парламент ще предостави на един от тези млади лидери за назначаване на постоянна работа в рамките на Народното събрание.<br /> <br /> Посланикът на САЩ&nbsp;Джеймс Уорлик призова младежите да използват придобитите знания и умения за работа в своята общност, като по този начин ще допринесат за разпространението на позитивни модели сред други млади хора. Дипломатът изрази подкрепа за подобни инициативи, които насърчават овластяването и изграждането на капацитет на групи в неравностойно положение.<br /> <br /> Георги Стойчев, изпълнителен директор на &quot;Отворено общество&quot; &ndash; София, акцентира върху ефектите от икономическата криза, които се оказва са най-неблагоприятни за представителите на ромския етнос и призова обществеността към солидарност и толерантост. <br /> <br /> Според изследването на института и Световната банка българските граждани от ромски произход преживяват кризата в пъти по тежко, отколкото останалото население. <br /> <br /> Делът на ромските домакинства, които заради кризата са принудени да ограничат потреблението на основни храни, лекарства, дрехи и услуги като ток и вода е между 2 и 3 пъти по висок. По тревожен е фактът, обаче ,че делът на ромски домакинства, които в условията на криза са принудени да спрат децата си от училище или детска градина е 6 до 10 пъти по висок, отколкото при останалата част от домакинствата в страната.<br /> <br /> <i>Програмата за стаж към Народното събрание насърчава равноправното участие на младите роми в социалния и политическия живот в България. Чрез нея се създава реална възможност за диалог и сътрудничество между млади ромски лидери имащи интереси в сферата на политиката и публичната администрация и български политици, които искат да работят за равноправното представителство и участието на всички български граждани в изграждането на държавата. <br /> </i>/БЛИЦ