По-високи премии ще получат тази година учителите за 24 май. Традиционните бонуси са едно от трите задължителни плащания от допълнителното материално стимулиране, което е разписано в Колективния трудов договор. Той задължава директорите да дават допълнително пари за 24 май, в началото на учебната година и още веднъж - около Деня на будителите или по Коледа.

По данни на синдикатите до момента премиите за учителите в навечерието на 24 май са били от порядъка на 300-600 лева, в зависимост от работата им и от финансите, с които разполага школото.

В момента, когато отново се начисляват бонусите, учебните заведения са с натрупани спестявания поради липсата на учебни занятия в продължение на два месеца от началото на извънредното положение.
 
От МОН вече направиха груби сметки, че това означава спестени от издръжката между 20 и 60 лева на ученик. Така даже малките училища с по 200 ученици трябва са имат спестени поне 4-5 хиляди лева. Там, където броят на децата достига 1000, се натрупват суми от порядъка на десетки хиляди.

Предложенията на министерството включваха част от парите да се ползват за плащане на такси за интернет на деца в неравностойно положение с цел приобщаването им към дистанционното обучение, както и  за целеви стипендии.

Тези средства могат логично и законно да се използват и при разпределянето на бонусите за 24 май, казват от профсъюзите в образованието и очакват по-високи премии след тежкия период на обучението от разстояние в електронна среда. Препоръчват обаче парите да не се дават поравно на калпак, а според работата на всеки педагог.