Тържествата за 15 септември ще бъдат присъствени в училищния двор, но ще трябва да се проведат по различно време за отделните випуски. Това гласи заповед на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков във връзка с откриването на учебната 2021/2022 г. Така в средните училища, в които се обучават 12 випуска, първият звънец ще бие 12 пъти.

В заповедта е посочено, че директорите трябва да създадат организация за „стъпаловидно“ начало на празненствата в зависимост от броя на учениците в съответните класове. Необходимо е да се обособят изони за родителите на първокласниците и на учениците, които за първи път постъпват в училището, ако те желаят да присъстват на тържеството.

В случай че в дадено населено място има указания за провеждането на публични събирания, издадени от Регионалната здравна инспекция или от областния кризисен щаб, то откриването на учебната година трябва да се съобрази с тях. Според заповедта на МОН празненствата за учениците поне от 1-и, 5-и и 8-и клас се провеждат присъствено, ако здравните власти не са разпоредили друго.

Откриването на учебната година трябва да се организира при спазване на задължителните и препоръчителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. Според тях в училищния двор децата трябва да бъдат на отстояние 1,5 метра едно от друго без да се налага да носят маски.