Правила как да се предпазим от трафика на жени дават от МВР по повод националната кампания "16 дни против насилието над жени".
“Капаните” или как можеш да станеш жертва на трафик с цел сексуална експлоатация?

Обикновено става въпрос за примамливи предложения за лесно спечелени и много, или поне сигурни пари. В повечето случаи “неочакваните” възможности са маскирани зад почтени и сериозни оферти за работа: гледане на деца или болни, помощ в домакинството, в заведения, модели. Обявите в пресата, в интернет или от познат обещават добро заплащане за млади и атрактивни дами. Ако в тези предложения част от решението зависи от самостоятелната преценка и воля, много са и случаите на насилствено въвличане в трафик след отвличане и лишаване от документите за самоличност. Рискът може да се появи и по-късно, след първоначален ангажимент според поканата за работа. След време, когато вниманието на жертвата е приспано, “посредникът” разкрива истинската си цел – използване за проституция. Така след първите няколко седмици, млади жени се оказват въвлечени в търговия с плътта им, а всяко несъгласие, неподчинение или опит за бягство са жестоко наказвани с побой, изолиране, препродаване, загуба на самоличност. Без пари и документи те се превръщат в едно – скъпа жива стока, робини.

Как да изберем сигурния път и да избегнем клопките на престъпния бизнес?

Няколко изпитани стъпки могат да гарантират безопасното пребиваване или работа извън страната. Ако решението е взето и то е – работа в чужбина, първото условие е изборът на фирма и проверка законно ли работи тя. В този случай всяко съгласяване с “мъгляви” предложения и обещания от познати или уж препоръчани хора, трябва да бъдат внимателно преценени или направо отказвани.
 
Не се доверявайте на устни оферти, поискайте и се запознайте с условията на договора за работа, и то на български език. Не бързайте да подписвате, преди да се запознаете в детайли с предложенията и потърсете съвет или допълнително разясняване, ако има неясноти. Сигурен договор за работа е този, в който са указани, страната, работодателя, условията и сроковете и размера на плащането, видът и условията на труд и живота, срокът на действие. Консултация с посолството на страната - бъдещ домакин може само да улесни един бъдещ престой с информация за трудово-правните отношения там и законността на избраната фирма.
Преди да отпътувате, оставете на близки или приятели копие от документите – паспорт, актуална снимка, договор, работна виза, адрес и телефон на работодателя или на познати в страната, на хората, с които заминавате и най-вече – на посолството на България там, където отивате. Поддържайте редовна връзка с близките си в България. При никакви условия не давайте на друг документите си за самоличност. Ако ви лишат от тях насилствено, не забравяйте, че полицията е сигурният и често единствен защитник.
Помощ от полицията: съдействие може да бъде потърсено от полицая на улицата или в най-близкия полицейски участък. Случаите на трафик на жени са добре позната практика и полицейските служители имат механизми за защита и оказване на помощ. Те могат да осъществят и незабавната връзка с българското посолство. /БЛИЦ