Мюсюлманите от цял свят започват днес тридневното честване на свещения Рамазан байрам. Рамазан байрам е финалът на едномесечните пости /"оруч"/ и извършването на специфичните за свещения месец Рамазан богослужения и ритуали. Това са изпълняване на молитвата "теравих намаз", даване на задължителната милостиня "зекят" от по-заможните на по-бедните, както и на милостинята "фитре", която тази година е на стойност 3 лева.
Празникът започва с байрамска молитва в джамиите, в която участват мъже и момчетата. В празничната молитва могат да участват и жени и момичета там, където има възможност и желаещи, уточни Ахмед. С празнична проповед мюсюлманите се призовават да спазват традициите, да почитат повелите на пророка Мохамед за мир, разбирателство, милосърдие, единство и добруване.<br /> <br /> За пръв път Рамазан байрамът се чества през 625 г. след Хр. Това е втората година от преселването на мюсюлманите от Мека в Медина. Като новосъздадена тогава религия в исляма няма празнични дати. Поради това преселилите се в Медина мюсюлмани започнали да честват празниците на християни и евреи, обясни Ведат Ахмед. Тогава пророкът Мохамед решава да възнагради своите последователи, обявявайки два големи празника - Рамазан и Курбан байрам.<br />