80 на сто от българите изпитват затруднение, когато трябва да си закупуват медикаменти. Това каза на прсконференция на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно осигуряване (АЛДДЗО) д-р Мими Виткова, изпълнителен директор на Обединен здравноосигурителен фонд “Доверие” (ОЗОФ).

АЛДДЗО предлага да се въведат три стълба при здравното осигуряване. Единият е задължителен и се покрива от НЗОК, както е сега, вторият да е пак задължителен и да надгражда първия, който да се покрива от частни дружества и третият да е доброволен и пак да се покрива от частници.

Фондът предлага да се въведе допълнително задължителен пакет от здравни услуги по здравното осигуряване, който да се управлява от частни дружества. Досега основният пакет здравни услуги при задължителното здравно осигуряване се предлага само от НЗОК. Предлаганият втори пакет няма да влиза в основния, който се предлага от Касата и има за цел да го допълва. В него могат да бъдат включени директен достъп до медицинска помощ извън услугите, предлагани от Касата, консумативи за болнична помощ, които не се покриват от НЗОК, реимбурсиране на някои медикаменти за остри заболявания и др. Според предложението всяко лице ще може да си избере здравноосигурително дружество, което да осъществява неговото осигуряване. Идеята на Фонда е да се заплаща допълнителна здравноосигурителна вноска на работодателя, която да се внася заедно с основната в НАП. Размерът й ще се приема всяка година с определяне на бюджета на страната.

Според Виткова в основния пакет на Касата се включват доста ограничителни дейности, при които хората нямат избор на осигурител, ходят с направления при лекари, а не директно и т.н. За да започне да осигурява клиенти обаче, държавата изисква от здравноосигурителното дружество да набере 500 хиляди човека. Изискването на минимален брой за толкова осигурени лица с оскъдните средства, които се дават е нелогично, според нея. Добре е да се даде възможност в по-дълъг период да се набират тези хора. Виткова даде пример, че при пенсионното осигуряване минималният изискуем брой на осигурени лица за всяко пенсионно дружество е трябвало да бъде 30 хиляди, което отпадна, но пенсионните фондове не загинаха. По нейни думи, не повече от 10 – 15% граждани ще тръгнат да напускат Касата и да започнат да ползват услугите на частните фондове.
Десислава Вангелова, БЛИЦ