"Продължаваме да участваме в 11 мисии и операции зад граница с около 1400 военнослужещи", това каза в празничното предаване „За честта и славата на България“ на Радио „Фокус“ по повод 6 май началникът на отбраната ген. Андрей Боцев.

Той уточни, че също така българските военнослужещи взимат участие в много международни учения в България и в чужбина, като над 100 човека има в международни щабове на НАТО.

По думите му това допринася много за развитието и работата на българските военнослужещи в международна среда, придобиване на опит, обучение и работа в екип.

„Както всички знаем, че при евентуална заплаха ще има операциите, които ще се провеждат в рамките на НАТО, те са съвместни и ще участват много нации. И това допринася за по-лесно комуникиране и по-лесно справяне с поставените задачи. Не е малък приносът от това, че членуваме в НАТО“, поясни той.

По отношение на помощта на военнослужещите при бедствия и инциденти у нас ген. Андрей Боцев отбеляза, че се поддържат около 92 модула за операции при бедствия, аварии, подкрепа на населението.

„През миналата година сме участвали в 103 операции такива, в подкрепа на населението в бедствия, с около 730 военнослужещи и над 230 единици бойна техника. Също така имам модулни формирования за откриване и разузнаване и унищожаване на боеприпаси. През миналата година имаме 85 операции такива с унищожени над 500 боеприпаса.

И другото, което е също много важно, имаме 7 животоспасяващи задачи, изпълнени за нуждите на Министерството на здравеопазването от ВВС“, обясни началникът на отбраната. Той добави, че има и доста операции в помощ на Министерство на вътрешните работи по охрана на границата, където за миналата година са участвали около 1200 военнослужещи с над 220 единици техника.