Постъпленията от данъци и осигуровки в Териториалната дирекция на НАП в Ямбол за изминалите 10 месеца на годината са 66 милиона и половина лева, докато през същия период на миналата година приходната администрация отчете 57 милиона лева, съобщи кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Внесените данъци към централния бюджет са почти 28 милиона и половина лева, докато през десетмесечието на 2007 постъпленията са 23 милиона лева.  В НАП- Ямбол са внесени 39 милиона лева от осигурителни вноски, които са с над 6 милиона лева повече от постъпилите през десетте месеца на 2007 година. Над 27 милиона от тях са приходите от вноски по Държавно обществено осигуряване , а над 7 милиона и половина лева са внесени към Националната здравно осигурителна каса.

Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Разпределението на оси-гурителната тежест между работодателя и работника през 2008 година е 60:40
Приходите от осигурителни вноски по допълнително задължително пенсионно осигуряване, каквото внасят родените след 1 януари 1960 година надвишават 4 милиона лева. /БЛИЦ