Между 900 и 1200 са сигналите за дискриминация в страната, като най-много те са свързани с неравно третиране на работното място. Това съобщиха от Комисията за защита от дискриминация.

Сред тях има и абсурдни като жалба на жена със смесен брак срещу дружество за захарни изделия, регистрирало марка „Негърче”. 

Според експертите в кулинарната ни традиция „негърчето” е познато от десетилетия, а и в европейската практика сладкиши се назовават с имена като „Шарлота” и „Агнеса”. 

КЗС не е установила дискриминация в случая.

Започнали са и проверки дали морето и плажовете са достъпни за хората с увреждания. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!