Тъй като Европа се подготвя за големи спортни събития, като UEFA EURO 2024, Тур дьо Франс и XXXIII Летни олимпийски игри в Париж, Европейският съюз е изправен пред тревожни тенденции в областта на незаконния стрийминг на спортни предавания и фалшиви спортни стоки. 

По данни на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) милиони граждани на Съюза имат достъп до спортно съдържание или го стриймват от незаконни онлайн източници, а фалшивото спортно оборудване струва на производителите 850 млн. евро годишно. Това представлява значителна заплаха за финансирането на спорта, тъй като приходите от законни излъчвания са от решаващо значение за издръжката на спортните организации и спортистите.

Младите хора са по-склонни да гледат нелегално спортни предавания. Според проучването на EUIPO за възприемане на интелектуалната собственост, 12 % от гражданите на ЕС имат достъп до спортно съдържание или го стриймват от незаконни онлайн източници. Този брой нараства до 27 % сред младите хора на възраст между 15 и 24 години, като 47 % от българските младежи признават за подобни дейности. Следват Испания и Гърция с 42%, Словения с 39% и Ирландия с 34%. 

Патентно ведомство на Република България полага непрекъснати усилия чрез различни инициативи и събития да достигне до тази по-млада аудитория, като я запознава със значението на правата върху интелектуалната собственост и ключовата им роля.  През 2024 г. експертният екип на Ведомството насочва вниманието към икономическите вреди от потреблението на фалшиви стоки, както и към начините за защита и ползите от закрилата на интелектуалната собственост на национално, европейско и световно ниво.

Трета поредна година българският национален патентен офис е част от проекта „Европейска мрежа на автентичните градове“, по който са сертифицирани градовете София, Пловдив, Бургас, Търговище, а сега предстои и Стара Загора, като фокусът е насочен вече върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Последният реализиран проект в тази посока, осъществен съвместно с EUIPO, беше част от програмата на Sofia Fashion Week - модното дефиле Fight Fake шоу на световноизвестния гръцки моден дизайнер Джон Пан срещу фалшификатите в модната индустрия. 

Въздействие на фалшивите спортни стоки

Според доклада на EUIPO за интелектуалната собственост и младежта, 10 % от младежите в ЕС на възраст 15-24 години признават, че умишлено купуват фалшиво спортно оборудване. Обратно, 7 % от младите европейски потребители са купували фалшиви артикули по случайност.

Според изчисленията на EUIPO въздействието на тези фалшифицирани продажби в ЕС е значително и се равнява на 11 % от общите продажби в сектора. Най-големи парични загуби, възлизащи на стотици милиони евро за всяка от тях, претърпяват Франция, Австрия и Нидерландия. От гледна точка на пропорционалното въздействие Румъния, Литва и Унгария са най-потърпевши, като във всяка от тези държави фалшифицираното спортно оборудване съставлява до 20 % от общия размер на загубените продажби.

Освен това проучванията на EUIPO сочат, че фалшивите стоки представляват значителен риск за здравето, поради неспазване на стандартите за безопасност и стандартите за опазване на околната среда, както е посочено в проучването на EUIPO и ОИСР относно опасните стоки.
 
Борба с пиратството и нарушенията на интелектуалната собственост при събития на живо

В целия ЕС държавите и засегнатите страни се борят с пиратството и фалшифицирането на събития на живо, като разчитат на разпоредби и технологии за блокиране на незаконни онлайн услуги. Европейската комисия прие две препоръки по темата: една за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития на живо, с която се създаде мрежа от специализирани национални административни органи, и друга за борба с фалшифицирането чрез засилено правоприлагане и повишаване на осведомеността, за което EUIPO допринася чрез усилия за разпространение, прилагане и мониторинг.

Освен това повишаването на осведомеността играе важна роля в борбата с пиратството, като помага на потребителите да намират законно цифрово съдържание. Пример за това е Agorateka на EUIPO - инструмент, който помага на зрителите да идентифицират законните оферти за онлайн съдържание, включително спортни събития.

Борба с фалшивите стоки в Европа

Правоприлагащите органи в Европа увеличиха усилията си срещу фалшивите стоки. Операция „Фалшива звезда“, насочена срещу фалшиви спортни и луксозни стоки, доведе до изземването на 8 милиона фалшиви артикула на стойност 120 милиона евро и до ареста на 264 лица. Операцията, координирана от Европол и ръководена от испанската и гръцката полиция, с активното участие на агенции и органи от 18 държави, разкри не само фалшификати, но и дейности на организираната престъпност като контрабанда и пране на пари.