Нефтен разлив замърси варненския залив. Директорът на Дирекция “Морска администрация” кап. Богдан Богданов информира, че по първоначални данни петното е с площ около 2-3 квадратни километра.
След получаване на сигнала е изпратен катер за оглед на мястото на замърсяването и за взимане на проби. Чрез възможностите на системата VTOPIS се търсят възможните източници на замърсяване, но с категоричност такива не могат да бъдат потвърдени към момента. Чрез специализиран софтуерен продукт е направена прогноза за движението и разпространението на нефтеното петно. /БЛИЦ