Ненужна застраховка за членовете си сключвало бившето ръководство на Столичната лекарска колегия. Тези данни бяха изнесени в четвъртък на делегатското събрание на най-голямата лекарска колегия в страната, съобщиха присъствали.

Бившият председател на колегията проф. Милан Миланов в продължение на три поредни години сключвал договор със застрахователния брокер за застраховка „Професионална отговорност“ за всички членове на СЛК, твърдят запознати със ситуацията. Само за 2017 г. договорът за застраховката е по 43 лв. на лекар, като общата му стойност е 275 000 лв.

За целия период, в който са сключвани тези договори, на нито един лекар не е изплатен и един лев, макар срещу медици от колегията да са водени дела и те да са били осъждани.

Както е известно, застраховка „Професионална отговорност“ е необходима на лекарите в случай на заведено дело във връзка с изпълняването на професионалните им задължения. В този случай, обаче застраховката е надграждаща и според условията на договора, за да се изплати някаква сума от нея, щетата трябва да е оценена на над 500 000 лв. – максималната сума, за която работодател може да застрахова даден медик, който работи при него.

Така само за миналата година от бюджета на Столичната лекарска колегия на практика са източени 275 000 лв. без никаква полза за членовете й.
В момента новото ръководство на СЛК търси нови оферти за реални, а не надграждащи застраховки, обясниха нашите източници. Идеята е договорът, който ще се сключи, да предоставя допълнителна лична застраховка на всеки лекар, която ще може действително да бъде използвана при нужда. Търси се вариант, който предвижда 5-годишна ретроактивност, покритие на полицата за събития назад във времето, от датата на сключване на новия договор.

Същевременно обаче ръководството на колегията е под натиск от свои членове, заблудени от брокери на „Булстар“, че ако не се поднови досегашният ненужен договор, отпада ретроактивното покритие на застраховката – нещо, което в действителност няма значение, предвид факта, че условията на този договор не позволяват реално изплащане на застраховка.