Школски директори издирват пловдивски учители, които вече не работят в техните учебни заведения, за да пререгистрират трудовите им договори и да ги прекратят повторно със задна дата. Абсурдът е резултат от огромна неразбория, която е възникнала при преминаването към делегирани бюджети, което за училищата се случи още през 2007 г., а за детските градини - пред 2012 г. Това пише "Марица".
Преди промяната в системата за финансиране трудовите договори на персонала се сключваха с булстата на района в общината и носеха печата на школото и подписа на неговия директор. Сред влизането в сила на делегираните бюджети обаче всяко учебно заведение си има свой БУЛСТАТ, който вписва в тази документация. Според  Наредба 5 за регистрирането на трудовите договори при промяна на БУЛСТАТ съгласно приложение 5 чл. 2 ал. 1 от Кодекса на труда всички договори е трябвало да се пререгистрират с новия. Това обаче не е било направено и сега директорите са в истерия.