НФСБ предлага пакет от мерки за реална финансова помощ от страна на държавата към хотелиери, ресторантьори, туроператори и туристически агенции за справяне с кризата в сектора на туризма.

Промените в Закона за мерките и действията при извънредно положение бяха внесени днес в деловодството на Народното събрание.

Първото предложение е държавата частично да поеме 60 % (при мярка 60:0) от заплатите на средносписъчния състав на фирми, които се занимават с туризъм спрямо юни, юли и август, миналата година.

Става дума за до 1/3 от персонала, като изричното условие е фирмите да са редовни – да са плащали осигуровки и нямат никакви задължения. Срещу това работодателят поема ангажимента да запази работника до една година.

В случай, че работникът бъде освободен преди тази 1 година, собственикът на фирмата връща получените суми на държавата.

Втората мярка дава правото на министъра на туризма да издава ваучери за настаняване в туристически обекти за най-малко 7 дни срок. Ваучерите са най стойност 210 лв. и могат да се използват само за вътрешен туризъм.

Ваучерът е на стойност 210 лв., тъй като са предвидени по 30 лв. на ден, в рамките на 7 дни. В случай, че почивката е на по-висока цена, тя се доплаща от съответния работник или служител във фирмата.

Отново такива ваучери, но на стойност 100 лв. – държавата предоставя и на учащите се – за зелени училища, състезания, туристически посещения и др., като мярката да е валидна до 31.12.2021 г.

Целта е да се подпомогнат малките туристически обекти като къщи за гости, семейни хотели и други.

По този начин да се упражнява натиск – обектите за настаняване да предлагат допълнителни бонуси като допълнителни дни за почивка (повече от предвидените 7 дни) за същите пари, за да се привлекат  клиентите.

Също така -  да се стимулират и четири,  и пет-звездните хотели за намаляване на цените, за да се възползват от тази държавна мярка.

- В предложените законодателни текстове са описани механизмът за издаване на ваучери, както и начина за изплащане от Министерството на туризма.

- Важно е да се уточни, че изплащането ще бъде възможно само след доказване, че притежателят на ваучера е нощувал не по-малко от 7 дни в мястото за настаняване чрез извадка от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

- Следващата промяна задължава концесионерите и наемателите на плажове да предоставят безвъзмездно (безплатно) всички плажни съоръжения, съгласно одобрени схеми от Министерството на туризма. Срещу това те ще получат 50 % намаление на дължимата концесионна такса или наем.

- На четвърто място – предлага се до 1 година след отмяна на извънредното положение Общинските съвети ще могат да променят или отменят туристическия данък.

- Следващата промяна е намаляване на ДДС за всички оператори на туристически услуги на 9 % за период до 31.12.2021 г.

- На шесто място - в предвидените 172 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за бизнеса  (грантове) предимство да имат хотелиери, ресторантьори, туроператори и туристически агенции.

НФСБ предлага и удължаване на срока за връщане на платените екскурзии от страна на туроператорите към групите от 1 месец на 1 година поради тяхната финансова несъстоятелност към момента.
           
НФСБ предлага промените и посочва финансови разчети за тях:
 
  1.      По чл. 26 за изплащане на 60 % от заплатите са предвидени 46 146 000 лв. Тази сума да бъде заделена от предвидените 1.5 млрд. лв. по мярката 60:40, тъй като последната не намира нужната подкрепа.
     
  2.      По чл. 27 за изплащане на ваучерите  необходимата сума е 657 160 000 лв.
     
  3.      За намаляването на концесионните такси на концесионери и наематели на плажове са нужни 4.5 млн. лв., като тази сума е налична в бюджета на Министерството на туризма от нереализирани реклами – т.е. тези пари няма да се търсят от държавния бюджет.
 
Така, общата стойност на мерките в полза на туризма е под 650 млн. лв. , срещу  които се гарантират постъпления от няколко милиарда лева.

Данните сочат, че през летния сезон у нас от туристически услуги са се възползвали около 9 млн. туристи. С предложените мерки около 2.8 млн. осигурени лица, както и над 700 хил. ученици частично ще компенсират отсъствието на чуждестранните туристи, но ще спасят бранша от фалит.

Предложенията за промени в Закона са широко обсъдени и одобрени от основните организациите в туристическия бранш.