В края на 2011 година дефицитът в бюджета на Националния осигурителен институт(НОИ) ще е от порядъка на 1.7 млрд. лв., съобщи директорът на института Бисер Петков.
Той припомни, че планираният дефицит през тази година, който е бил покрит със субсидия от централния бюджет е бил с 310 млн. лв. по-малко, очаква се и непланиран дефицит от порядъка на 270 млн. лв. <br /> <br /> &quot;Този проблем, се видя още в началото на годината. Първоначалните прогнози, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за тази година ще приключи с допълнителен дефицит от около 300 милиона лева се запазиха&quot;, обясни Петков.<br /> <br /> Петков обясни, че съпоставката на данните с миналата година показва, че дефицитът сега е по-малък &ndash; при 2.2 млрд. лв. за 2010 г. Шефът на НОИ посочи, че одобрените вчера промени в пенсионната система с времето ще доведат до плавното стопяване на този дефицит. <br /> <br /> Според Менда Стоянова едва през периода 2017-2018 г. НОИ ще се справи с проблемите с дефицита.<br /> <br /> Петков коментира, че не се забелязва повишена активност за пенсиониране в момента заради реформата. По думите му на ден в НОИ постъпват по 53 молби за пенсиониране, което било обичайно в края на всяка година. <br /> <br /> Според него точно преди година е имало повече молби. Броят на хората, които получават инвалидна пенсия е 409 000 пенсионери. Общо през миналата година броят на личните инвалидни пенсии за трудова дейност и така наречените социални инвалидни пенсии за миналата година е цели 861 хиляди. <br /> <br /> Така &quot;ако през 1999 година на хиляда осигурени лица 55 са били пенсионери с инвалидни пенсии, то през 2010 година, техният брой е нараснал повече от два пъти - 127 всъщност лица от хиляда осигурени са с инвалидни пенсии&quot;. Според Петков причините за това са много като сред тях има и обективни. Така като се завишат изискванията за пенсионираните хората търсят начин това да стане по-рано, което може да стане чрез инвалидизиране. За миналата година сумата, която е платена за сметка на бюджета на ДОО за инвалидните пенсии, възлиза на милиард 140 милиона лева.<br /> <br /> Според Петков прехвърлянето на така наречените ТЕЛК комисии, които издават удостоверения за инвалидност, към НОИ е една от мерките, които могат да стабилизират държавното обществено осигуряване. Подобно решение имало и в други европейски страни като Полша и Холандия. На 15 декември е свикано заседание на националния съвет по медицинска експертиза, където също ще бъде обсъждан този въпрос./БЛИЦ<br /> <br />