Софийският военен и военно-апелативен съд и Плевенският военен съд се сдобиха с автоматизирана информационна система. Чрез нея се обработват по най-бърз начин съдебните дела, намалява се бюрокрацията, свързана с обработка на документи, тъй като системата позволява изпращането на делата на по-горна инстанция чрез електронната поща. Стойността на системата е 732 000 лв. Средствата са осигурени чрез оперативна програма " Административен капацитет " с подкрепата на Европейския социален фонд.
Новата система&nbsp; беше представена на информационна среща в съдебната палата.&nbsp;<br /> <br /> За изработването й са били използвани водещи платформи и технологии, осигуряващи сигурност на инфорамицията надежност и достъпност. При работа с информационаната система всеки потребител се идентифицира с персонален сертификат, защитен с парола, и ползва определените за него ресурси. Всички потребители разполагат и с лична вътрешна електронна поща, индивидуални&nbsp; календари&nbsp; и инструменти за управление на текущи задачи и дейности.<br /> <br /> При създаването на информационната система екипът от юристи и експерти участвал в разработката&nbsp; е проучил френското законодателство и френското военно &nbsp;правораздаване. Създателите на системата предвиждат&nbsp;тя да да бъде въведена и &nbsp;в други военни съдилища.&nbsp; В бъдеще тя може да бъде използвана и от гражданските съдилища.<br /> <br /> <b>Николай Божков, БЛИЦ</b>