Национален парк "Централен Балкан" е кандидатствал по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" с два проекта, като и двата са одобрени. Предвидените по проектите дейности са на обща стойност близо 2 937 000 лв., съобщиха днес в Ловеч от парковата дирекция.
Първият проект е &quot;Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан&quot; и е разчетен за 36 месеца.Той може да бъде осъществен чрез ограничаване на пашата в парка на домашни животни, спиране на екстремния туризъм с високопроходими автомобили, както и възстановяване на редки и застрашени от изчезване видове. <br /> <br /> Изпълнението на втория проект - &bdquo;Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан&quot; е в рамките на 22 месеца. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br /> <br />