Най-високо платени в България са специалистите по информационни технологии в частните фирми, които през миналата година са взели средно по 46 140 лв., което прави по 3845 лв. на месец, показват данни на Националния статистически институт.

В Обществения сектор нивото на заплащане обаче е съвсем различно и ИТ специалистите взимат по-малко от миньорите, пише "Труд".

Средната заплата на заетите в сферата “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” в обществения сектор за цялата 2021 г. е малко над 25 хил. лв., което прави по 2091 лв. на месец. А заетите в добивната промишленост в обществения сектор са получили средно по 27 442 лв. за година, или по 2287 лв. на месец, показват данните на националната статистика.

В обществения сектор миньорите не са най-високо платените. По-големи заплати взимат в държавната енергетика - средно над 32 хил. лв. за година, или 2674 лв. на месец. Но най-високо платени в обществения сектор за работещите в сферата на финансите и застраховането - средно по 44 770 лв. за година, което прави по 3731 лв. на месец.

Оказва се, че заетите в сферата на финансите в обществения сектор взимат почти колкото програмистите в частните фирми и със 78% повече от ИТ специалистите в обществения сектор.

В частния сектор заетите в сферата на финансите и застраховането са на второ място по заплати след ИТ специалистите - годишната им заплата е средно 27400 лв., което прави по 2283 лв. на месец. На трето място по заплати в частния сектор са заетите в сферата на “Професионални дейности и научни изследвания” - средно 26 581 лв. на година или 2215 лв. на месец. Заетите в същата сфера, но в обществения сектор получават значително по-малко - само 17 784 лв. на година, което прави по 1482 лв. на месец.

Най-ниски остават заплатите в сферата “Хотелиерство и ресторантьорство” - 13 641 лв. за година в обществения сектор и 10 556 лв. в частния, което прави съответно по 1137 лв. и 880 лв. на месец.

Назначения

Всеки втори сменя работодателя

Близо всеки втори българин сменя работодателя си веднъж в годината, показват данните на НСИ. Всяка година малко над 1 млн. души напускат работното си място и отново около 1 млн. души са назначени от фирмите. Тази тенденция е характерна за всяка от последните години.

Същевременно средният брой на наетите по трудов договор заедно с държавните служители е общо около 2,1 млн. души. Оказва се, че в рамките на година работодателя си са сменили около 48% от наетите на заплата българи. В тези данни не влизат собствениците на фирми, както и хората със свободни професии, които работят за себе си.