Проблемът със струпването на почивни дни около празниците е бил един от въпросите, поставени на среща на премиера Пламен Орешарски с бизнеса в Ловеч. "Това е една инерция, която върви от 80-те години, че и от по-рано, по която ще мислим. При почивните дни няма вярно решение, винаги ще има някой, която ще има други идеи. Но няма да увеличаваме броя на работните дни", успокои той.
Представителите на бизнеса поставили още редица въпроси - от слабости в нормативната и законовата рамка до конкретни казуси, по които се бави изпълнението, съобщава &quot;Дарик&quot;.<br /> <br /> Акцент бил поставен от бизнеса и върху Закона за управление на отпадъците, &quot;където има много проблеми, но и няма верни решения от гледна точка кражбата на вторични суровини&quot;, посочи Орешарски. Той помолил за мотивирани предложения, които ще бъдат взети предвид при по-нататъшните промени на нормативната база.<br /> <br /> По отношение на развитието на Северозападния район, който е най-беден в целия ЕС, премиерът уточни, че се работи на първо място по инфраструктурата. Зам.-министърът на регионалното развитие детайлно обяснил времевия график за изграждане на отделните участъци, а от следващата година ще започне работата по скоростните отсечки с идеята в хоризонта 2014-2020 г. да бъде готов скоростният участък София-Видин като елемент от европейския коридор.<br /> <br /> Ще се подпомага и изграждането на бизнес паркове в градовете Видин, Монтана и Враца, тъй като по този начин ще бъдат привлечени индустриални инвестиции.<br /> <br /> &quot;Ще съдействаме за бизнес парковете и през оперативната програма, и през националния бюджет&quot;, обеща Пламен Орешарски./БЛИЦ<br />