Между 15 000-16 000 ученици отпадат от училище всяка година, алармира шефът на Синдиката на българските учители Янка Такева. Повишаването на квалификацията на училите също трябва да е във фокуса на Министерството на образованието.
Поради тази причина един от основните приоритети в средното образование за 2012 г. трябва да бъде за намаляването на броя на учениците, напуснали училище, обяснява председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева.<br /> <br /> Заедно с безплатния транспорт, безплатните учебници и закуски в училище, Министерството на образованието трябва да се фокусира върху извънкласните дейности. Заедно с това, да изисква от регионалните инспекторати по образованието и от властите в страната, да разработват местни образователни политики. Целта е с тях <br /> да се &bdquo;спре изтичането на децата, като река, като вода от училище&rdquo;.<br /> <br /> Друг приоритет е свързан с повишаването на качеството на учебно-възпитателния процес, част от което е промяната в учебното съдържание и в учебните планове.<br /> <br /> &bdquo;Трябва да се направи така, че учениците да заобичат училището, да отиват с желание в него, а учебният материал да бъде съобразен с тяхната възраст. Трябва да се създадат условия за поощряване на всяко дете в училище&rdquo;, смята Такева.<br /> <br /> Повишаването на квалификацията на учителите трябва да бъде приоритет при разработването от на новия Закон за предучилищното и училищното възпитание.<br /> <br /> &bdquo;Създаването на новите държавни образователни стандарти изисква много време и дискусии&rdquo;, заяви Такева. Тя уточни, че категорично не одобрява идеята да има неограничен брой учебници по даден предмет - сега те са до три, а учителите избират по кой учебник да се учи. <br /> <br /> &bdquo;Тази демократичност на МОМН ще създаде големи трудности на учителите, тъй като ще трябва да прочетат безброй учебници, за да подберат най-добрите за учениците&rdquo;, коментира синдикалният лидер.