Вълна от недоволство се надигна от зрелостници, които вчера положиха матурата по английски език. Още в първите часове стана ясно, че изпитът е твърде объркан и с грешки, пише "Черноморски фар".

Зрелостници са недоволни от матурата по английски език.Те настояват изпитът да бъде ревизиран. Подписката, която тече в интернет, набира скорост.

Дванайсетокласниците са на мнение, че изпитът е бил пълен с граматически и правописни грешки. На матурата по предмет по избор от 40 000 зрелостници близо 14 500 избраха английския език.

Разпредена е проверка на ключа за отговори спрямо въпроса, обясни в "Тази сутрин" зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. Тя допълни обаче, че е нужна конкретика.

"Добре е по имейла на МОН да се изпрати конкретно въпросът, който смятат, че е грешен. Той ще бъде предаден на комисия. Няма как да дадем оценка, без да видим конкретните спорни въпроси”, допълни Михайлова.

Зам.-министърът обясни, че процесът по съставянето на въпросите за матурата е сложен и минава през няколко етапа.

"11 ученици са с анулирани работи на първия зрелостен изпит, а пет са анулираните на втория. Причините са различни – преписване, използване на мобилни комуникации, нарушаване на анонимността”, поясни Таня Михайлова.

Бургаската зрелостничка Десислава Джолова днес е изпратила писмо до МОН. В него тя е посочила конкретни примери и аргументи и блестящо владеене на езика.

„Надявам се подробно да преразгледате въпросите и отговорите, защото е неуважително към младото поколение. Нашият дългогодишен труд заслужава да бъда възнаграден, а не оплют, защото авторите на матурата не са съставили ясни и точни въпроси. 

От името на всички зрелостници, явили се на ДЗИ по английски език 2019г., Ви моля да обърнете внимание на нашия иск“, пише възпитаничката на НЕГ“Гьоте“-Бургас- Десислава Джолова.

Ето и нейните аргументи

Първи модул - 

1) Part one, Listening 1 

Въпрос №3: "The young sailor felt uncomfortable because everybody considered him a hero. " В текста за слушане изречението е следното: "The sailor was embarrassed to receive payment for a good deed.  A large crowd of people gathered round them.  Everyone considered the sailor to be a hero.

Следователно НЯМА ИНФОРМАЦИЯ дали морякът се е чувствал некомфортно, защото всички са го счели за герой. Изречението " Everyone considered the sailor to be a hero." не пояснява по никакъв начин как се е чувствал морякът в този момент, следователно отговорът B) False е грешен. 
Въпреки че думата uncomfortable МОЖЕ да бъде възприета като синоним на embarrassed, това според Cambridge е ниво C1, а матурата е на ниво B2. Ако допуснем, че това може да се случи, се получава ДВУСМИСЛИЦА, следователно и двата отговора трябва да бъдат приети. 

Въпрос №5: "Robert Burns defended the rich merchant." Верният отговор според дадения ключ е B) False. В текста е казано: "Burns was not surprised at the behaviour of the rich merchant and said: ' Let him alone. The gentleman is the best judge of what his life is worth." Това е точна и ясна защита. Нямам какво повече да кажа. Отговорът трябва да е A) True.

2) Part two, Reading comprehension

Въпрос №20: "People far out in the sea can distinctly perceive only the crest of the tsunami. " В текста е написано: "However, in the open ocean, amplitudes (heights) of the waves are very small, only about 30 to 60 cm high, and the period of the waves (that is, the length from one wave crest or trough to the next) can last from five minutes to more than an hour. As a result, people on ships far from shore barely perceive the passage of the tsunami underneath them." Посочен е отговор B) False , което изисква в текста да е отречено хората навътре в океана да виждат гребена на вълната. Никъде не е уточнено дали го виждат. Следователно отговорът трябва да е C) No information in the text.

Втори модул - 

Въпрос №24: "After a period of emotional confusion, Jonathan Cohen created a stained-glass piece for the new Museum of Street Art in New York. " Според Вас отговорът е А) True. В целия текст не е споменат Ню Йорк, а нашата задача е да работим с текста. Знанията ни от "обща култура" и география не се тестват, следователно ние не сме ДЛЪЖНИ да знаем къде се намира Манхатън. Отговорът трябва да бъде В) False, тъй като в твърдението е написан Ню Йорк, а в текста изрично е уточнен Манхатън. 

Въпрос №26: "What period of time do Drioli’s memories cover?". Посоченият от Вас отговор е  B) From before World War 1 till after World War 2. В текста се говори за Дриоли, който си СПОМНЯ за свой приятел, след като е видял негова картина. Цитирам неговите СПОМЕНИ:  "He could remember now that after returning home from the war – the first war...." Спомените му започват СЛЕД свършването на Първата световна война. След това: " Then had come the second war...  " Минало перфектно време, Втора световна война. И: " And now, after the war was over ", в това изречение вече ВСВ е приключила, но това НЕ Е СПОМЕН, следователно спомените на Дриоли обхващат периода от края на ПСВ до началото на ВСВ --> верният отговор трябва да бъде  C) From the end of World War 1 till the beginning of World War 2.

Въпрос №37: " Many tourists are (37) _____ to travel to places known for their natural beauty, for example, " . Отговорът според Вас е keen. Keen TO е от 4% употреба на това прилагателно, което НЕ се изучава в учебната програма през гимназиалния етап. Следователно изобщо не трябва да е в матурата. 

Въпрос №42: " This is known as ‘(42) _____ tourism’ or ‘eco-tourism’. " Верният отговор, с който трябва да се замести празното място според Вас, е А) responsible. Да, такъв вариант има, но в интернет откриваме и варианта conscious tourism. Отново двусмислица. 

 

Въпрос №48: "We can stay at _____, they’ll be glad to have company for a couple of days. " Имайки предвид, че става дума за една леля и мъжа й най-вероятно, трябва да е отговор  D) my aunt’s. В противен случай се подразбира, че става дума за ДВЕ лели. Възможно, но и отговоp D) е възможен, получава се двусмислица.