Над 8 милиона лева общо ще получат 12 висши учебни заведения за развиване на научна дейност и подпомагане на докторанти. Това обяви министърът на образованието и науката Сергей Игнатов по време на церемонията по връчването на договорите на университетите.
Парите ще се използват, за да се засили интересът на около 340 млади хора към реализацията в сферата на научните изследвания. Игнатов посочи, че всеки от тях ще бъде подкрепен финансово с 20 000 лева. С тях младите учени ще могат да си осигурят участие в научни форуми, да изследват в чужди лаборатории,&nbsp; и да правят публикации в специализирани издания.<br /> <br /> Средствата са по оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot;, а всеки един от университетските проекти е на стойност до 800 000 хил. лева. Висшите училища са кандидатствали в конкурс с проектите си, за да получат финансирането.<br /> <br /> По думите на министъра ресурсите стигали само за 12 училища, но има още 31 одобрени проекта, които ще чакат финансиране.<br /> <br /> Сред получилите средства са Софийският университет, Медицинският факултет на Тракийския университет, Медицинският университет във Варна, Институтът за исторически изследвания в БАН и други.<br /> <br /> Игнатов заяви, че в България заплащането на учените, които работят по проекти на Европейския съюз, е между 12 и 17 пъти по-ниско от това на техни колеги от по-старите страни членки.<br /> <br /> На среща в полската столица Варшава Игнатов бил обсъдил с други министри и експерти по образование искане, в което се казва, че в страните от Източна Европа трябва да се изравни заплащането на учени с това на техните колеги от западните държави. &quot;Освен това искаме в следващата проектна схема за финансиране да има малки и средни проекти, които да получават средства&quot;, каза той.<br /> <br /> &quot;В момента рамковата програма е много хубава, но тя зависи от инфраструктурата и от много други неща. И важното е, когато се планира изграждането на научна инфраструктура, тя да засяга и България&quot;, посочи Игнатов. Допълни, че България ще настоява у нас да се финансира и изграждането на научноизследователски центрове.