Ректорът на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” проф. Пламен Лекгоступ направи на пресконференция във Велико Търново отчет за свършената работа през изминалата година и половина от ректорския си мандат, предаде кореспондент на БЛИЦ.

Проф. Лекгоступ постави акцент върху финансово-счетоводната дейност, като важна предпоставка за провеждането на качествено обучение, тъй като то не може да се осъществи без стабилна финансова основа. Той съобщи, че към 1 ноември наличността на парични средства по сметките на ВТУ е била с 65% повече спрямо наличността към месец май 2007 г. Ректорът обясни, че ще се търси постигане на още по-добро финансово състояние посредством търсене на външни източници – чрез субсидиране, прецизиране и оптимизиране на разходите и разработване на система за прозрачност и контрол на дейността.

Такова оптимизиране вече се извършва във висшето учебно заведение, като проф. Лекгоступ заяви, че вследствие на това, например, телефонните разходи са били намалени с една трета. Ректорът на ВТУ поясни, че по време на неговия мандат са били увеличени с по 10% на три пъти работните заплати – приблизително на всяко шестмесечие.

Във връзка с плоския данък са компенсирани определена категория заплати, а през юни са изплатени и наднормените часове – нещо, което не е било правено досега. Коледна добавка е изплатена през 2007 и се предвижда такава и за тази година. Проф. Лекгоступ наблегна и върху увеличението на студентските стипендии – от 50 на 70 лева за успех над 4, и от 70 на 100 лева за успех над 5.50 при вдигане на праговия таван на доходите и за двата типа стипендии – от 167 на 250 лева за първите и от 270 на 370 лева за вторите.
Радо Руменов /БЛИЦ