Дискриминацията е широко навлязла в обучението на децата още от началното училище. Това заяви на семинар Мирослава Радева от социологическата агенция МБМД.
На форума бе даден пример с учебниците до 4-ти клас, където родителите са представени така: майката приготвя храна до печката, а бащата е работник с чук. <br /> <br /> Така се вменяват на децата стереотипи от миналото, които граничат с полова дискриминация, коментира Радева. Агенцията направила проучване и според резултатите от него темата за различието все не се считала за особено важна в училищата. <br /> <br /> Половината от хората са съгласни детето им да стои на един чин с ромче. Сред несъгласните 46% са с висше образование, а 42% - със средно. Над 50% от хората от турски произход и изповядващите мюсюлманска религия са против. Обяснението е, че те живеят в затворени общности за разлика от другите и съответно по-трудно приемат различията, коментира Янова.<br /> <br /> Около 20% от родителите на ученици в основното училище са съгласни децата им да учат с други етности, но не и с роми. Около една четвърт са съгласни да има роми в същото училище, но в отделни паралелки. <br /> <br /> 89% от родителите на ученици са съгласни те да имат&nbsp; приятели с увреждания. 43% приемат в класа на децата им да има и такива с увреждания, но 26% смятат, че трябва да има специални училища, а 24% - че трябва да има специализирани паралелки. 39% от родителите пък смятат, че децата с увреждания пречат на другите да учат.<br /> <br /> Около 70% от родителите и учителите смятат, че в учебната програма трябва да се включи повече информация по теми, свързани с различията между полове, етноси и други.&nbsp;<br /> <br /> През последната година са се увеличили жалбите в Комисията за защита от дискриминация. Хората нямат нужда от посредници, за да се оплачат, ако се чувстват засегнати, каза шефът на Комисията Кемал Еюп. Най-честите оплаквания били срещу тавана на пенсиите, неосигуряване на подходящи лекарства от държавата за редки болести, неравностойно заплащане на труда между половете за една и съща позиция. /БЛИЦ<br />