От днес жителите на община Каварна ще подават сигнали до общинската администрация и ще заявяват издаването на документи през Интернет и чрез кол-център. Община Каварна е първата в страната, която променя качествено нивото на обслужване на гражданите и бизнеса в общинската администрация, предоставяйки им редица услуги по електронен път.
&nbsp;Това е възможно след внедряването на &bdquo;Платформа за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса&rdquo;, която беше представена в Каварна от министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, кмета на град Каварна Цонко Цонев и генералния директор на &bdquo;Майкрософт България&rdquo; Огнян Киряков. <br /> &bdquo;Възможността за предоставяне на качествени административни услуги на гражданите и бизнеса от страна на местното управление са резултат от усилията на Министерството на държавната администрация и административната реформа и неговите партньори. Успешната реализация на проекта в община Каварна ще доведе до оптимизиране на работата и подобряване на административното обслужване в общината&rdquo;, обясни министър Василев. В допълнение кметът на Каварна Цонко Цонев каза, че гражданите и представителите на бизнеса вече могат да заявяват издаването на документи, като направят заявка през Интернет на създадения уеб портал или чрез изградения кол-център, без да е необходимо да посещават общината. Така например, могат да бъдат заявени удостоверение за семейно положение, препис-извлечение на акт за смърт и виза за проектиране, както и да бъдат подадени сигнали и предложения до общинската администрация. Общината от своя страна има грижата да изпрати заявения документ на поръчителя на услугата, след като е готов. <br /> &bdquo;Платформата за предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса&rdquo; беше представена в края на месец ноември 2008 г. с подписването на споразумение за внедряването й в две пилотни общини &ndash; Каварна и Костинброд. Тя е разработена от &bdquo;Майкрософт&rdquo;, а процеса по внедряване в Каварна се реализира от консултантите на &bdquo;Майкрософт България&rdquo;, специалисти от ЦАПК &bdquo;Прогрес&rdquo; и Парафлоу Комюникейшънс. Като технологични партньори в проекта участват и Сиско Системс България, ЕМС и Дел. <br /> Платформата може да бъде внедрена във всяка община на територията на страната, която има интерес, независимо от нейната големина и етап на развитие. Финансирането на подобни проекти е възможно чрез европейски грантови програми за финансиране на дейности в областта на електронното управление. <br /> От съществена важност е възможността на платформата за интегриране на всички вече изградени и съществуващи системи в дадена община. Това позволява на общинските администрации да се възползват в максимална степен от наличните ресурси, с които разполагат, както и от натрупания опит на служителите за работа със съществуващите системи. Внедряването на платформата помага на общините да отговорят на основните предизвикателства, пред които се изправят всеки ден: подобряване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса чрез опростени и автоматизирани процеси; повишаване на оперативната ефективност в самата община (чрез споделянето на услуги, технологии, ресурси и информация); подобряване на отчетността; използване в максимална степен на всички възможности, които предлагат технологиите (гъвкава, интегрирана и сигурна среда за по-ефективно използване и управление на ресурсите); грижа за околната среда (намаляване до минимум на използването на хартиени документи); подкрепа за местната икономика, както и предоставяне на социални грижи и подобряване производителността на служителите. /БЛИЦ<br /> <br />