Столична община ще излъчи свой представител при сформирането на мобилен екип с участието на експерти от КТ „Подкрепа”, МТСП, НОИ, „Кремиковци” АД и общината. Това стана известно след днешната среща между кмета Бойко Борисов и конфедералния секретар в отдел „Пазар на труда” на КТ „Подкрепа” Емил Димитров. Мобилният екип се създава съгласно Закона за насърчаване на заетостта, вследствие на получени уведомления за масово съкращение на 400 работници от „Кремиковци” АД и предвидените за съкращение още 1 500 работници.
Съвместният екип има за цел максимално да улесни административното обслужване на уволнените работници чрез изнесени работни места на ДБТ и РУСО на територията на „Кремиковци”, където на уволнените ще бъдат изготвяни и връчвани необходимите документи и ще им бъдат предоставяни дължимите обезщетения. Там ще бъде правена регистрация на вече безработните служители с оглед на незабавното им включване в програми по заетост. Ще има организирано административно обслужване от съответното поделение на НОИ за гр.София с оглед незабавен преход към получаване на обезщетения при оставане без работа.
„Удовлетворен съм от срещата си с г-н Борисов и неговата отзивчивост. За съжаление Столична община е единствената институция, от която до сега сме получили положителен отговор, въпреки че изпратихме писмо и до министър Емилия Масларова”, заяви след разговорите Емил Димитров.
Синдикалистът изрази надежда държавата да промени отношението си и да определи свои представители, за да може мобилният екип да изготви проект за реинтеграцията на трудовия пазар на съкратените от „Кремиковци” АД служители и те да могат да се възползват от предвидените възможности и заложено финансиране в програма „Нова възможност за заетост”. На срещата е обсъдена и възможността уволнените от „Кремиковци” АД работници да могат да кандидатстват за работа в общинските фирми. В писмо до министър Масларова кметът на София Бойко Борисов ще настоява за незабавното сформиране на мобилния екип. /БЛИЦ