C решение на Общинския съвет в Царево бе учредено oбщинско предприятие „Пристанище“, съобщи кореспондентът на Агенция Блиц в Бургас.
Съветниците приеха предложението на кмета и решиха, че това е най-удачната форма за организация на дейността в пристанищата в Царево и Ахтопол. Новоучреденото предприятие ще управлява собствеността на двете пристанища и рибарското пристанище в Царево заедно с разположените върху тях пристанищни съоръжения, вълноломи и масивни постройки и ще осъществява експлоатацията на пристанищните съоръжения и предоставянето на свързаните с тях услуги. Портовете в Царево и Ахтопол заемат съответно терени от 17 551 кв. м и 561 кв. м. Имотите са публична общинска собственост. Общината е собственик на двете пристанища от 21 май тази година. Общинският съвет определи терена, отреден за рибарско пристанище в Царево заедно с изградения върху него мост и пристан за рибарски лодки, целият с площ от 4633 кв.м, за публична общинска собственост с оглед на това, че имотът е предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. На последната сесия кметът Петко Арнаудов внесе и докладна записка с предложение за регистриране на пристанищата. В момента община Царево подготвя документацията за пререгистрацията на пристанищата в Царево и Ахтопол като пристанища за обществен транспорт с регионално значение и на рибарското пристанище в Царево. Това се налага поради смяната на собствеността им. Намерението на общинското ръководство е да кандидатства за финансиране по оперативни програми пред Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури /ИАРА/. Средствата ще бъдат използвани за разширение и модернизация на съществуващия рибарски кей и преобразуването му в рибарско пристанище, както и за поддържане на кейовата инфраструктура, за което са необходими най-малко 2 млн. евро. Сега теренът позволява изграждането на 120 лодкостоянки, колкото са и членовете на местното рибарско сдружение към момента, което ще покрие напълно нуждите им на този етап. Общината замисля да търси възможности за изграждане и на защитни лодкостоянки в селищата Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово. /БЛИЦ