Външният министър Екатерина Захариева е препоръчала на Министерството на правосъдието (МП) грантовозависимата от мрежата от НПО-та на мизантропа Джордж Сорос активистка Надя Шабани за член на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). Това става ясно от официален документ от Външно министерство, адресиран до правосъдното ведомство, пише „Правен свят“.

В него се посочва, че петгодишният мандат на настоящите български представители Невена Пенева и Розалина Лачева в Агенцията изтича на 1 юли т.г., като крайният срок за номинация е 1 юни.

От ръководеното от Екатерина Захариева министерство предлагат две имена – това на Шабани, за член на Управителния съвет, както и на Велина Тодорова, която е доцент в Института за държавата и правото към БАН – за зам.-член. От ведомството пропускат да мотивират предложенията си, като единственото, което посочват е, че двете номинации „отговарят изцяло на посочените изисквания“.

Славата на номинираната за член на Управителния съвет в Агенцията на ЕС за основните права обаче у нас е основно на близка до съмнителни организации и кръгове, с недотам легитимни политически цели. Към момента Надя Шабани е директор на Български център за нестопанско право (БЦНП), чиято дейност се финансира и пряко се подпомага от Фондация „Америка за България“ и „Отворено общество“, собственост на Сорос. Тя работи в организацията от нейното основаване през 2001г. до 2009 г. Като директор на БЦНП Шабани има огромно влияние върху процедурите по учредяване на НПО у нас.

През 2009 г. Надя Шабани става председател на Държавна агенция за закрила на детето. Като ръководител на агенцията, тя отговаря за координацията на всички мерки и програми към Плана за деинституционализация на децата в България, приет през 2010г. и финансиран от ЕС (100,000,000 евро за първите 4 години). След като приключва държавната си служба с подаването на оставка „по лични причини“, тя отново се връща в спонсорираната от „Америка за България“ и „Отворено общество“ БЦНП.

Наличието на подобна номинация от българската страна сериозно би компрометирало държавата, особено с оглед изискването за „независимост“ на кандидатите и организациите, които представляват. Нещо повече – ръководената от Шабани организация бе и сред най-сериозните поддръжници и борци за ратифицирането на обявената за противоконституционна в десетки държави в ЕС, в това число и от българския Конституционен съд, Истанбулска конвенция.

На този фон БЦНП изразява преимуществено остри отрицателни становища към повечето инициативи, законопроекти и дейности, произлизащи на национално ниво от държавните институции на България.

Агенцията на ЕС за основните права е независима организация на ЕС, която поддържа постоянно сътрудничество с институциите на ЕС и правителствата на страните членки, като им предоставя експертни съвети и анализ в областта на основните права. Агенцията съветва институциите на ЕС и националните правителства по въпросите на основните права, по-специално в следните области: дискриминация; достъп до правосъдие; расизъм и ксенофобия; защита на данните; права на жертвите; права на детето. За целта тя се консултира и сътрудничи с партньорите си във връзка със: събирането и анализа на данни и информация чрез социално-правни изследвания; предоставянето на помощ и експертни становища; комуникациите и повишаването на осведомеността за правата.

Ето защо участието на българските представители в нея е от изключителна важност за общата политика на държава в посочените области, както и за цялостния репутационен облик на държава. Именно поради това и членството на личности, ръководещи зависими от грантовете и политиката на мизантропа Джордж Сорос организации, подкрепящи неясни каузи и споделящи определени идеологии, различни от българския манталитет и разбирания, не би поставило страната в особено благоприятна позиция на картата на Европейския съюз.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!