2000 глоба постанови Окръжен съд – Благоевград за Емил Първанов-Ембака. Той бе признат за виновен за престъпление по чл. 270 от НК за това, че на 10 октомври 2012 г. около 01.15 ч. в двора на полицейското управление в Сандански е попречил на служителя на МВР Иван Ръжанков, младши оперативен дежурен в оперативна дежурна част към РУП - Сандански.

Според акта Е. Първанов не е позволил на Ив. Ръжанков да изпълнява служебните си задължения по спазване на пропускателния режим в полицейското управление. Ембака е изместил с крак охранителната камера, поставена на ъгъла на гаражните клетки и насочена да обхваща двора зад гърба на полицейското управление и задния вход на Пожарната.

Първанов бе признат за виновен от районните магистрати в Сандански, след което обжалва решението пред Окръжен съд – Благоевград.