Ръководството на Окръжна прокуратура - Пазарджик изпрати декларация срещу нападките на президента Румен Радев по време на протестите през изминалите дни, в които държавният глава обвинява Прокуратурата в политически зависимости.

Административният ръководител Васил Малинов подписа въпросната декларация, която е изпратена до пленума на ВСС, Европейската прокуратура, председателя на Народното събрание, президента, председателя на парламентарните групи в Народното събрание, министър-председателя и посолствата на държавите членки в ЕС.

Ето и пълният текст на декларацията:

Съгласно българското законодателство и Конституцията на Република България прокуратурата е неделима част от съдебната власт. Съдебната власт е независима.


При осъществяване на своите функции прокурорите се подчиняват само на закона. Това гарантира тяхната функционална независимост като магистрати. Изключва се всякаква подчиненост на лица и институции.

Прокуратурата е независима и ще продължава да бъде такава, да защитава правата на всички български граждани, съобразно закона и конституционно дадените й правомощия.

Прокурорите изпълняват съвестно и всеотдайно своите професионални задължения. Полагат всекидневни усилия за защита на законността и справедливостта.

От тяхната компетентност е повдигането на обвинения на лицата, извършили престъпления, като това им действие се основава на събрани доказателства и позовавайки се на закона. Никой друг, било то институция, политически субект или лице няма право да се намесва в тази им дейност и да оказва натиск върху действията им.

Прокурорите и съдебните служители от Окръжна прокуратура Пазарджик изказваме своята подкрепа към всички работещи в Прокуратурата на Република България, които съвестно изпълняват своите задължения. Неодобряваме опитите да се очерни и омаловажи техния труд.

Възразяваме срещу всички опити Прокуратурата да бъде намесена в политически скандали и манипулации. Като съвестни и отговорни граждани на Република България призоваваме към спазване на българските закони, към уважение на институциите и спазване разделението на властите, за изграждането на силна и просперираща държава.