Когато Лаура Кьовеши в Румъния арестуваше масово министри, хора от властта и олигарси, до нея бе президентът на Румъния Клаус Йоханис. Когато българската прокуратура арестува хора от корупционна клетка в президентския екип, прорастнала в Русенската окръжна прокуратура и Върховният административен съд, вместо да се притесни, президентът поруга Прокуратурата на Република България /ПРБ/ а трябваше  сам да отстрани тези служители.

Вместо да се засрами и поиска прошка ,той размаха юмрук и призова на площада да се пише история.Това пише в свой анализ Мила Георгиева от Центъра за Приложно-правни изследвания и практики за "Правен свят".

Прокуратурата изпълни функциите си по чл.127 от Конституцията като спази изискванията на НК и НПК срещу служители на президентската администрация, които нямат имунитет .С това по какъв начин засегна президентската институция?

Президентът размаха юмрук в момент, в който Прокуратурата на Република България показа ясно и категорично, че недосегаеми няма. Главният прокурор ежедневно  доказва, че не прави разлика между прокурор от ВКП, министър, свръхбогат бизнесмен, когато те нарушават закона.

Хвърли поглед и по изсечената гора над Свети влас и огласи имената на лица,които от 2011 г., случайно или не, при проверка на яхтеното им пристанище, развито върху дамба, ежегодно провеждат конкурс за разследваща журналистика, което ги държи извън окото на медиите.Той посочи дори тях.

ПРБ разгърна широк фронт от раследвания по целия Наказателен кодекс, което е видимо за обикновените хора и плашещо за разпозналите се застрашени лица.

Вместо подкрепа, през тази седмица българският президент се нареди под флага на престъпния свят, част от който се укрива от правосъдието в чужбина, а друга част е в арестите. Необичайно и неочаквано президентът сподели гнева на ,,недосегаемите,, олигарси  срещу  Главния прокурор.

Също необичайно и неочаквано и  без аргументи нападна ПРБ и главния прокурор в защита отново на обвиняеми и подсъдими. Без да се замисли, неусетно се нареди по лозунга на престъпния свят: "озаптете прокурора".

Ноторно известно е, че борбата с корупцията е в права пропорция със степента на зрялост на обществото, а ако президентът е недозрял резултатът е видим - юмрук и бунт.

Според Тълкувателно решение № 14/95 г. по к.д. № 23/95 г. на Конституционния съд (обн., ДВ, бр.85/95 г.) накърняването на престижа и достойнството на някой от конституционно установените органи, каквато е прокуратурата, представлява нарушение на неговия конституционно-правен статус.

Пряката и конкретна обидна квалификация на президента спрямо ПРБ, че е свързана с мафията, накърнява престижа и достойнството й на конституционно установен орган и нарушава Тълкувателно решение № 14/95 г. по к.д. № 23/95 г. на Конституционния съд (обн., ДВ, бр.85/95 г.), което предполага и възможност за конституционно нарушение.

Чл.92. (1)К ,,Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията..."

Нито едно от правомощията му не му позволява да призовава народа на бунт срещу държавната власт в трите й съставни части, законодателна, изпълнителна и съдебна. Жалко , той вече размаха юмрук.