Община Бургас продължава да печели финансиране по отворените оперативни програми на ЕС, съобщи кореспондентът на БЛИЦ в морския град. Два проекта на община Бургас на обща стойност около 870 000 лв. са одобрени по ОП „Околна среда”.
Първият е за изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води на кв. Горно Езерово. За избраните площадки за пречиствателни модули извън регулация ще се изготвят парцеларни планове. Ще се проведат необходимите процедури относно получаване на разрешение за заустване на отпадъчните води в приемник езеро „Вая”. Общият бюджет е 391 640 лв.
Вторият проект е за изготвяне и съгласуване на проектна документация за изграждане на съвременна водопроводна и битова канализационна мрежа на с. Рудник, както и за битова канализационна мрежа на м.с.Черно море. Общият бюджет за този проект е 479 000 лв.
Марина Шиварова, БЛИЦ