100 дка от поисканите от Симеон Сакскобургготски и сестра му 317 дка земеделски площи в района на резиденция "Кричим" всъщност са гори с ценни дървесни видове, попадащи в защитени територии. Това се оказа препъни камъче за гражданското дело, заведено от бившия премиер. Вещото лице Мария Михайлова, която трябваше да изготви повторна съдебно-оценъчна експертиза на имота заяви, че не може да се справи сама с оценката, тъй като около 1/3 от имота е с насаждения от ценни дървесни видове, попадащи в защитени местности.
Михайлова поиска в състава на експертизата да бъде назначен експерт по лесничейство. Съдът одобри молбата и постанови от Министерството на земеделието и храните да бъде изискан списък с имена на лицензирани оценители, които имат удостоверение да оценяват земи от горския фонд. <br /> <br /> В иска&nbsp;се настоява за връщане на 317 дка земеделски площи, но над 1/3 от земите са с горски насаждения, което коренно променя предмета на делото, категорични са юристите, представляващи интересите на държавата. <br /> <br /> Целта на повторната съдебно-оценъчна експертиза, назначена по настояване на ответника по делото,&nbsp;беше да се преизчиси цената на декар от претендирания имот. Според юристите на държавата 1200 лв. за декар е твърде ниска, което е в интерес на фамилията Сакскобургготски, а това има отношение към&nbsp;размера на дължимата държавната такса. <br /> <br /> Гражданското дело е първото, което Симеон Сакскобургготски е принуден да води, за да получи собственост, стопанисвана от баща му и дядо му. Бившият премиер и сестра му заведоха иска срещу държавата, след като областният управител на Пловдив Тодор Петков отказа да им върне &bdquo;Кричим&quot; по административен ред.&nbsp;За тези претенции на царя проф. Владимир Петров, представляващ държавата по делото, коментира, че според нотариалните актове те са собственост на Интендантството и Сакскобургготски нямат права върху тях, тъй като това по презумция е резиденция, обслужваща държавния глава, който и да е той. <br /> <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ</b><br /> <br />