Министерски съвет разпореди всички министерства да направят анализ на предстоящите плащания и на възможни икономии по бюджетите си до края на годината, предаде standartnews.com.

Мярката е свързана с изпълнението на бюджета за 2020 г. По този начин се осигурява възможност за гъвкавост действията на правителството при форсмажорни обстоятелства, с оглед осигуряване на средства за опазване здравето на населението и за преодоляване на негативните въздействия върху икономиката и бизнеса.

Така при необходимост от допълнителни разходи за борба с пандемията, средствата ще се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.

Определя се и лимит за плащания за ноември и декември 2020 г. в размер на средномесечния размер на разходите и предоставените трансфери за деветмесечието, увеличен с не повече от 30 на сто.