Висшият съдебен съвет е разгледал молбата на Иванка Мицковска за освобождаване от заеманата длъжност "административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - Кнежа. Решението на магистратите, публикувано официално на страницата на съдебната инстанция в интернет, гласи, че освобождава районен прокурор Мицковска на основание чл.165, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт.
Справка с документа показва, че въпросният текст от законодателния акт гласи: „Съдия, прокурор и следовател се освобождава от длъжност при подаване на оставка”. Решението на ВСС е влязло в сила от началото на месец август.
На основание чл.175, ал.4 от закон на Висшият съдебен орган назначава Ангел Танев, заместник-районен прокурор на Районната прокуратура в Кнежа за временно изпълняващ функциите на административен ръководител до избор на нов титуляр на този пост. За целта предстои да бъде обявен конкурс, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Плевен. /БЛИЦ