166 нови платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда върху стълбове от електроразпределителната мрежа постави Електроразпределение Юг (част от EVN България) като част от своята традиционна кампания в Югоизточна България.


Близо 2500 щъркелови гнезда са обезопасени за 10 г.

От 2009 г. насам общо 2493 платформи са монтирани с цел да се предпази животът на щъркелите.

Това е необходимо, тъй като стълбовете от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от прелетните птици за гнездене. Често обаче гнездата им са до проводниците, което е предпоставка за аварии и инциденти.

Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, но и се намалява рискът от подпалване на гнездата, тъй като металните платформи не позволяват на гнездата да пропадат между проводниците на електрическата мрежа. Обезопасяването се извършва до 1 март - преди пролетната миграция на птиците, а инициативата е съгласувана с регионалните екоинспекции.

Дружеството е монтирало и защитни изолации на 8588 стълба. По този начин са осигурени безопасни за птиците места за почивка и наблюдение.

И през настоящата година ще продължат дейностите на дружеството в тази сфера. Предстои през активния размножителен период на птиците да се установят необезопасените и новопостроените щъркелови гнезда, които ще бъдат повдигнати върху платформи след миграцията на птиците през есента.