С пълно мнозинство от 11 гласа „За” Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Борислав Сарафов за директор на Националната следствена служба (НСлС). Той бе единственият кандидат за поста, а мястото бе овакантено след като предходният директор Евгени Диков бе избран и встъпи в длъжност като член на настоящия състав на ВСС.

Преди да бъде гласувана кандидатурата му, Сарафов защити концепцията си за работа като директор на НСлС и отговори на въпроси на членове на Прокурорската колегия, както и на такива, постъпили от неправителствени и професионални организации. 

Той заяви решимост натовареността с дела на НСлС да достигне оптимални нива, които да позволят както качествено и срочно разследване по възложените досъдебни производства, така и разумно уплътняване на работното време.

Сарафов изведе на преден план и необходимостта от срочно провеждане на конкурси за запълване на свободните щатни длъжности за следователи, както и оптимизиране работата на специализираните отдели.

Концепцията му предлага и стриктно прилагане на принципите за специализация, екипност и взаимодействие на следователите с наблюдаващите прокурори, както и все по-активно използване на съвременната форма на разследване – т.нар. JIT (съвместни екипи за разследване).

В концепцията му са предвидени и мерки за активизиране на разследванията в дълбочина, като освен инкриминираното престъпление се установява и проследява генерирания престъпен капитал и неговата трансформация. Според него подобен подход ще създаде възможност за разкриване на допълнителна престъпна дейност с финансов характер. Обосновава се необходимостта от активна стратегия при разследването и за системно установяване на връзки между престъпленията и пряко или косвено свързаните с тях лица и имущество, на аспекти на организираната престъпност, на икономически, финансови и други престъпления, включително изпирането на пари.

Кой е Борислав Сарафов?
Борислав Сарафов има над 22 години общ юридически стаж, от който 21 години в органите на съдебната власт като следовател и прокурор.
Професионалната му кариера започва като стажант – съдия в Софийски градски съд. В периода ноември 1994 г. – януари 1996 г. е инспектор в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, след което до 18 февруари 2001 г. е следовател в Окръжен следствен отдел – София. От 19 февруари 2001 г. до 31 март 2001 г. е заместник районен прокурор в Районна прокуратура – Сливница. Бил е прокурор в Окръжна прокуратура – София от 1 юни 2001 г. до 5 ноември 2016 г., като в периода 6ноември 2006 г. - 1 март 2007 г. е командирован във Върховна административна прокуратура, след което до 17 декември 2009 г. е командирован във Върховна касационна прокуратура. От 17 декември 2009 г. до 22 декември 2010 г. е заместник административен ръководител, заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, командирован във ВКП. От 30 юни 2011 г. до 17 януари 2013 г. е административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. От 18 януари 2013 г. до избирането си за директор на НСлС Борислав Сарафов е заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. Награждаван е през 2002 г. от ВСС със служебна благодарност и грамота за високи професионални и нравствени качества и три пъти от главния прокурор на Република България съответно през 2009 г., 2012 г. и 2014 г. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!

Източник: Фокус