Днес в аулата на УНСБАЛ „Света Екатерина” (бул. „П. Славейков” № 52А) ще се състои официалното представяне на резултатите по проект „Национален здравен портал и личен електронен здравен запис за 40 000 служители от държавната администрация”, съобщиха от здравното министерство.
На събитието са поканени посланици на държавите от ЕС, главни секретари и служители на министерства, агенции, областни и други администрации, лекарски и пациентски организации.
Здравният портал и системата за личен електронен здравен запис (еЛАК) са изградени по съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа в съответствие с Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване и e-Health инициативите на ЕС за въвеждане на централни електронни здравни портали в държавите членки. Реализацията на този проект реално поставя основите на електронното здравеопазване у нас. Системата е без аналог в Югоизточна Европа и е пример за добра практика в държавите от Европейския съюз.
Националният здравен портал осигурява на всички български граждани достъп до актуална и точна здравна информация. Той обединява сектора здравеопазване чрез интернет и по този начин предоставя възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация без оглед на географско положение. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика.
еЛАК е здравната памет на пациента. Той е електронен аналог на личния амбулаторен картон, но с изключителна добавена стойност. Базиран е на интернет и представлява пълен набор от наличните здравни данни на един пациент. За разлика от хартиената версия, в него могат да се съхраняват документи и образна диагностика. Достъпен е онлайн и по този начин е на разположение на своя притежател по всяко време и от всяко място. С еЛАК са възможни и дистанционни консултации дори в чужбина.. В еЛАК има също спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.
Потребителят има пълен контрол над своя еЛАК. Той сам решава кой да има достъп, да съхранява и променя информацията в него и кой може да я преглежда и използва. Само след оторизация от пациента лекарят може да попълва информация в еЛАК. Достъпът на лекарите до системата става с цифров сертификат за електронен подпис.
За да се облекчи въвеждането на данни от страна на медицинските лица, е направена интеграция на еЛАК с реално работеща система на общопрактикуващ лекар. Така само с едно натискане на бутона за изпращане лекарят с оторизиран достъп може да изпраща информация към еЛАК още по време на преглед. На този етап е направена интеграция с продукта „Хипократ” на фирма Контракс, внедрен в по-голямата част от практиките на общопрактикуващите лекари в България. Предвижда се интегриране на софтуера и на останалите доставчици.
Работата по проекта на МДААР и МЗ стартира в началото на 2008 г. След публична процедура за избор на изпълнител разработката и въвеждането му бяха възложени на консорциум „Информационни технологии в здравеопазването”. Основни партньори в него са международната компания InterComponentWare (ICW) и доставчикът на софтуер за общопрактикуващи лекари „Контракс” АД. Това е вторият подобен проект, разработен от ICW в България. През 2007 г. компанията реализира в община Сливница пилотен проект за електронни здравни карти за 1000 хронично болни пациенти./БЛИЦ