Невероятна тенденция отбелязва Националния статистически институт за българите зад граница, пише "Монитор". 

През 2020 г. 6 649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а 37 364 са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Това сочат данните на Националния статистически институт във връзка с демографските показатели в страната.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, включват български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия с 22.2%, Руската федерация - 14.6%, и Турция - 13.0%, а най-висок е делът на връщащите се от Турция (24.3%), Германия (9.6%) и Руската федерация (9.3%).

Сред дошлите да живеят в страната 34.2% са във възрастовата група 20 - 39 години, а 32.3% са на възраст 40 - 59 години. Най-младите имигранти (под 20 години) са 13.6%, а най-възрастните (на 60 и повече години) - 19.9%.

Сред лицата, изселили се от България, 36.1% са на възраст 20 - 39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 12.1%, а тези на 60 и повече навършени години - 18.9% от всички емигранти.

Въпреки ниския брой напуснали България, населението на страната е намаляло с 0.5% или 34 934 души в сравнение с 2019 г. Така към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души.