Булгаргаз е увеличила количествата природен газ, които подава към "Топлофикация" София, но те за достатъчни само за производството на енергия, с която да се отоплят детските ясли и градини, училища и болници. Това съобщи изпълнителният директор на газовата компания Димитър Гогов.
Подаваните количества синьо гориво не са достатъчни, за да бъде пуснато парното и на жилищните сгради в столицата. Текущите задължение на топлофикацията към Булгаргаз са около 58 милиона лева, въпреки че дружеството продължава да привежда пари за покриване на дълга.

Димитър Гогов заяви още, че се търсят варианти за решаване на проблема, за да може подаването на газ да е в достатъчни за пускането на парното количества. /БЛИЦ