Селата без население или с едноцифрен брой жители са с 40 по-малко в сравнение с предходната 2019 година, сочат данните. Общият брой на селищата, в които живеят от един до максимум до 9 души, е 413, а 164 са тези, в които няма нито един постоянен обитател. Селата без население намаляват със 7 в сравнение с 2019 година. Това показва статистиката на НСИ.

Общо 577 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители. Данните са към 31 декември 2020 година. Към същата дата в страната има 5257 населени места, от които градовете са 257, селата - 4998, а манастирите със статут на населено място са два - Клисурският и Рилският.

С по един жител в страната са точно 61 села. По двама души живеят в 57 населени места, а по трима - в 44. 51-о са населените места в България с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 34 села, а с по шестима жители - 37 села. Общо 43 села имат по седем жители, други 48 са с по осем обитатели, а 38 села са с деветима души население.

Най-много съвсем опустели села или с едноцифрен брой жители има в област Габрово - общо 160. В този регион има общо 349 селища, така че близо половината от тях са или необитаеми, или с под 10 жители. Като цяло безлюдните селища са разположени в 12 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 22 региона.

След Габровска област по брой населени места в тази група се нарежда област Велико Търново (общо 336), от които 54 са без постоянно население, а 82 села - под 10 обитатели. В двата региона са разположени повече от половината от селата в разглежданата група - общо 296.

В област Кърджали има 11 безлюдни села и 29 с едноцифрен брой население. В Смолянския регион има 8 селища без население и 34, в които живеят под 10 души. Шест населени места в Хасковска област са без нито един жител, а други 21 с едноцифрен брой хора.

В областите Стара Загора, София и Търговище са разположени по четири села без население и съответно 5, 24 и 17 населени места с по-малко от 10 жители. По три села в Благоевградска, Добричка и Кюстендилска области нямат нито един жител и съответно 23, 9 и 24 населени места са с под 10 обитатели. Последната област, в която има села без население, е Бургаска. На нейна територия са разположени две села без постоянно живеещи и 5 с едноцифрен брой на обитателите.

И към края на миналата година най-голямото българско село остава Лозен (обл. София-град) с население 6187 души. Всъщност като брой жители то е по-голямо от 145 града или, иначе казано, от повече от половината градове в страната.

Следващото по големина село е Айдемир, Силистренско, с население 5359 души. Топ 10 на най-големите села допълват Бистрица (обл. София-град) с 5172 души, Драгиново (обл. Пазарджик) с 4709 жители, Казичене (обл. София-град) със своите 4479 обитатели, Розино (обл. Пловдив) с 4225 жители, Градец (обл. Сливен) с население 4175 души, Труд (обл. Пловдив) - 4084, Буковлък (обл. Плевен) с 3833 жители и Мало Конаре (обл. Пазарджик) с 3792.