Земетресението в Перник от 22 май направи десетки къщи необитаеми. След труса много хора критикуваха населението за това, че не застрахова имуществото си. Милена Руменова обаче е сред тези, предвидили, че подобно нещо може да се случи и застрахова къщата си за 48 000 лева. Вместо полицата да покрие щетите от над 30 000 лева, компанията изплаща на перничанката 2000 лева. Оказва се, че разминаването между очакванията на клиентката и реалната сума се дължи на две неща.
&bdquo;Първо, че е приложена редукция за под застраховане - когато жилището е застраховано на сума, по-ниска от действителната му. В случая се касае за къща 280 квадрата, при минимални цени тя би струвала 230 000 лева, тя е застрахована за 48 000. Ралното обезщетение, според вещо лице, е било за 5700 лева. Приложено е било трикратно под застраховане. И щетата стига към 2000 лева&rdquo;, обяснява Спас Алексиев &ndash; директор в застрахователна компания.<br /> <br /> От това пояснение излиза, че ако сте застраховали жилището си за 50 000, а пазарно то струва 100 000, при щета 50 000 лева, ще получите 25 000. Или половината от щетата, защото сте го застраховали на 50% от пазарната цена.<br /> &bdquo;Второто нещо - клиентката незнайно защо, може би не е прочела внимателно общите условия, но не се е възползвала от правото си отново да ни извика на оглед при несъгласие с направената оценка&rdquo;, допълва Алексиев.<br /> Това пояснение показва, че застрахованият трябва да търси правата си активно. Според застрахователя вина за ниската оценка носят собствениците на къщата, защото не са били активни в търсенето на правата си.<br /> Милена Руменова ще подаде жалба срещу направената оценка и по-всичко личи, че ще получи по-голяма сума за щетата след земетресението от 22 май. Но застраховката със сигурност няма да покрие дори половината от 30 000 лева разходи. Експерти са категорични, че хората у нас не познават основните правила на имущественото застраховане и не осъзнават, че щетите им се изплащат на 100%, само ако имотът е застрахован на 100% от пазарната стойност.<br /> <br /> Дори тогава изплатените пари ще бъдат по-малко от необходимите за пълно възстановяване на щетите, защото застрахователят може да се възползва от правото си да наложи амортизационни отчисления, когато разрушеният имотът е стар.<br /> Хората също така трябва да са наясно, че трябва сами да търсят правата си при оценяване на щети, защото застрахователят в почти всички случаи ще опита да плати възможно най-малко.