Между 200 и 2000 лева ще бъде глобата за пиян ловец. Това реши парламентът, който с промени в Закона за горите направи поправка в Закона за лова и опазване на дивеча.
Санкцията се отнася за ловци с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвали наркотични и упойващи вещества. <br /> <br /> Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, глобата скача от 3 000 до 5000 лева.<br /> <br /> От 100 до 500 лева ще е глобата за ловци, които участват в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, без да са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.<br /> <br />