Техниката на бъдещето се бе развила до такава степен, че пенсионерите си имаха вече своя собствена планета! Нещо като пенсионерски рай, където възрастните четяха по цял ден вестници или книги и се къпеха по бански костюми в басейни, пълни догоре с кокосово мляко. 

Понякога танцуваха ламбада, ако това им позволяваше, разбира се, лумбагото, или си похапваха на корем безплатни банани, както си бяха мечтали едно време, когато са били млади и с развинтено въображение. Правителството бе измислило и някои по-интересни трикове за забавления за тях, които имаха лотариен характер. Например коригирането на пенсиите по планетарното правило, което никой не знаеше какво точно представлява! Това шоу се състоеше в следното: веднъж годишно по медиите съобщаваха, че вдигат пенсиите със 105 процента и когато някои от по-възрастните не издържаха на чудесната новина, ги покосяваха инфаркти от сполетялото ги щастие. Президентът на планетата с планетарен указ нареждаше увеличението да се отмени незабавно на 6 процента, по хуманни съображения, то се подразбира. По-ниска пенсия, по-здрав и по-дълъг живот, така да се каже, уважаеми пенсионери!... 

Друг интересен момент в благоденствието на пенсионерите бяха всекидневните репортажи от пътуванията на премъдрия им президент по различни места на планетата на пенсионерите. Политикът, въпреки преклонните си 104 години, обичаше да пътува по света със самолета си и да радва избирателите с великолепната си физическа форма. Всички сядаха пред телевизорите и се кокореха с огромен интерес пред екраните. Коментаторът на събитието съобщаваше с приповдигнат тон:

- Драги пенсионери от нашата планета! Ето го и президента, да се слави името му, на най-горното стъпало на стълбата на самолета! Предстои му да слезе! Да видим как ще се справи този път, юначага!... Опа-ла!... Опа-ла!... Хоп!...

104-годишният президент, както се очакваше от него, се претърколваше смело по дългата стълба от първото та чак до последното й стъпало, правейки главоломни атрактивни кълбета, каквито дори най-обиграният акробат от цирка не би могъл да стори в своята професионална кариера! Накрая се просваше по гръб, с широко разперени ръце, заблуждавайки ужасената публика, че е мъртъв, но...

Изведнъж скачаше на крака като 80-годишен “младеж” и размахвайки възторжено ръце, оповестяваше на всички, че все пак е отървал кожата си и още го бива! 

- Нашият президент е жив и здрав, както винаги, дами и господа! - дереше се с пълно гърло коментаторът, а пенсионерите пред екраните се целуваха и прегръщаха ощастливени, че наборът им е оцелял след поредната незабравима каскада! 

Друго забележително забавление за тях бе шоуто “Женихът”. Там майката на 75-годишния кандидат за женитба, който най-после се беше решил да се прости с ергенския живот, отказа от името на синчето си на младата му 64-годишна избраница, за която в хода на шоуто се разбра, че е невероятно невежо създание! “Не мога да дам детето си на тази ужасно неука и необразована госпожица! - обяви 96-годишната майка, прегръщайки и целувайки разстроения си син, който едва удържаше сълзите си в майчината прегръдка. 

- Това момиче не може да каже колко е часът според стрелките на часовника! Или не е учила математика в училище, или се нуждае спешно и неотложно от очила, горката! 

Цялата планетарна общност на пенсионерите така се развълнува от невежеството на кандидатката за женитба на своя събрат, че мигом изключи от паметта си отмененото повишение на пенсиите! Но дяволът си няма работа. Той по навик слухти и крои какви ли не интриги, дори на мирната планета на пенсионерите. Ненадейно по медиите пуснаха слух, че планетата на пенсионерите ще става в скоро време планета на маймуните! Първите маймуни вече бяха пристигнали от Земята нелегално, естествено, със звездолет на контрабандисти. Пенсионерите подлудяха масово от гняв. Втурнаха се към Терминал 2, натоварени с куфари и с банани, които не искаха да изоставят на прегладнелите маймуни натрапнички. “По-добре да се върнем отново на Земята, отколкото да ставаме маймуни, с бежанци - маймуни!”, такъв беше девизът на всички ядосани кандидат-емигранти. 

На терминала на летището ги посрещна един добродушен старец с нимб около главата и с брада чак до пояса. На широкия си колан носеше връзка с ключове. Той вдигна длан, означаваща: “Стоп!”, и им рече:

- Драги пенсионери и пенсионерки! На Земята се проведоха поредните избори за държавна власт!

Спечели ги за 336-и път политикът Б.Б. Известно ви е неговото име, нали, скъпи приятели?

Старецът ги изгледа многозначително, но всъщност вече нямаше кого да гледа. Пенсионерите бяха изчезнали яко дим, като в научнофантастичен филм, с писъци и жални стенания за помощ!

- Брей, какво нещо е политическият авторитет на лидера! - помисли си Свети Петър, цъкайки дълбокомислено с език. - Да им държи влага от името му чак в Рая, представете си, дори след цяла вечност, прекарана тук! Жив дявол е този Б.Б.! Ашколсун!

Йордан МАТЕЕВ