1. Ако го харесвам, то е мое! 2. Ако е в моите ръце, то е мое!

3. Ако мога да ти го взема, то е мое!

4. Ако допреди малко съм го имал, то е мое!

5. Ако то е мое, то никога не може да стане твое!

6. Ако строя нещо, то всички части са мои!

7. Ако изглежда като мое, значи е мое!

8. Ако си мисля, че е мое, значи е мое!

9. Ако то е твое и аз го открадна, значи е мое!


Източник: dama.bg