Екип на федерацията на природозащитните организации “Зелени Балкани” подхранва на специално направена за целта площадка 90 от редките видове лешояди край село Пелевун, Ивайловградско. В съседство с площадката е направено специално укритие, от което могат да се наблюдават и снимат трите вида защитени лешояди, които гнездят в Източните Родопи.
Години наред българското дружество за защита на пернатите старателно се грижи за опазването на редките видове птици, които са застрашени от изчезване. Със средства от специален фонд, те подхранват пернатите, заснемат с видеокамери гнезденето и израстването на малките им, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Хасково. /БЛИЦ