“Зелен” телефон 070010229 на цената на един градски разговор за цялата страна и мрежа от информационни бюра “Достоен труд” открива “Подкрепа”.
Всеки, който желае, може да се обади на този телефон и да получи експертна помощ и консултация, ако са нарушени основните му права на работното място, свързани със заплата, отпуски, почивки, случаи на дискриминация, незаконно полагане на детски труд и др.<br /> <br /> Разкриването на телефонната линия е една от инициативите, които синдикатът ще реализира в рамките на 4-годишна национална кампания &ldquo;Подкрепа за достоен труд&rdquo;. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма &ldquo;Развитие на човешките ресурси&rdquo;, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и България.<br /> <br /> &ldquo;Хората не знаят в необходимата степен правата си, не ги отстояват. Страхът се върна в душите ни. Свободата е състояние на духа&rdquo;, коментира при представянето на инициативата президентът на &ldquo;Подкрепа&rdquo; д-р Константин Тренчев. <br /> <br /> Синдикатът ще изгради и цяла национална мрежа от общо 37 информационни бюра &ldquo;Достоен труд&rdquo;, централното от които ще бъде в София в Централата на синдиката.<br /> <br /> Осигуряването на достоен труд е ключово решение за справяне с негативните последици от кризата, коментира д-р Тренчев. Достоен труд е работа, която да позволи на наетия работник или служител да осигури достойно съществуване за себе си и своето семейство. Това означава подкрепа за създаването на повече работни места, по-високи възнаграждения, добри условия на труд, защита на основните права на работниците, спазване на законите, уважение между партньорите, уточниха синдикалистите.<br /> <br /> Още в Светото писание е записано, че всеки труд трябва да се заплаща достойно, коментира още д-р Тренчев. <br /> <br /> Темата за достойния труд е на дневен ред в Международната организация по труда /МОТ/ в последните 20 г., допълни вицепрезидентът на синдиката Димитър Манолов. В България от време нещо се говори по тази тема, но нищо не се прави, коментира той. <br /> <br /> Сред основните дейности, заложени в проекта &quot;Подкрепа за достоен труд&quot; са също: създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори, информиране за добрите европейски и национални практики за безопасност и здраве при работа, информиране за повишаване на квализифакацията на работещите, дейности за младежи и др.<br /> <br /> Д-р Тренчев&nbsp;припомни, че още по времето на Тройната коалиция се заговорило за Оперативната програма &ldquo;Развитие на човешките ресурси&rdquo;. 3% от средствата по програмата били заделени за социалните партньори &ndash; двата синдиката и шестте национално представителни работодателски организации. Проектът на &ldquo;Подкрепа&rdquo; е на стойност близо 9 млн. лв.<br /> <br /> Европа дава тези пари на България, за да ни европеизира и цивилизова или простичко казано да ни очовечи, каза още д-р Тренчев. Нашето намерение е, всяко евро да иде по предназначение и обществото ще следи това, каза той.<br /> <br /> &ldquo;Ако питате дали ще се краде, щото България се прочу в Европа покрай усвояването на еврофондовете, ви казвам - програмата ще е абсолютно прозрачна, ще положим максимални усилия граденият ни по затвори, шахти и заводи авторитет да не бъде поставен под съмнение&rdquo;, заяви д-р Тренчев. /БЛИЦ<br /> <br />